Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
22:05
CO JA ROBIE TU...UUU~~!
22:05
CO JA ROBIE TU...UUU~~!
22:05

CO JA ROBIE TU...UUU~~!

Oh la la... zalogowałam się na deva po raz pierwszy od x czasu, a tu niespodzianka ... 10k wiadomości. HAHAHAHAHAHA prędzej Bazyl zamieni się w jednorożca niż ja to wszystko przejrzę i przeczytam.

Poza tym, to jest do dupy, architektura to gówno, a wstęp do projektowania ssie pałę. TAAAAAAAAAAAAAAAAAAK BAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARDZO. + Przejrzałam cały ten syf, który wam tutaj na devie pokazuję i się chwalę "oooo, takie zdjęcia robie!" ... nie ogarniam, przecież to jest takie słabe. Uwaga, idzie smut : z dnia na dzień jestem coraz bardziej prz
23:25
someotherson
23:24
someotherson
23:24
someotherson
23:23
7613 d6b1 390
someotherson
23:22
9956 246d
Reposted fromsadurday sadurday viasoadysta soadysta
someotherson
23:22
someotherson
23:21
someotherson
23:20
someotherson
23:20
6189 eb86 390
Reposted fromHypothermia Hypothermia viazachlanny zachlanny
someotherson
23:19
someotherson
23:18
someotherson
23:17
someotherson
23:17
9692 fba6 390
okrutne
Reposted fromphaere phaere viakerio kerio
someotherson
23:16
6094 f525
Reposted fromDamcijedzenie Damcijedzenie viakerio kerio
someotherson
23:16

Orchis italica
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon viakerio kerio
someotherson
23:15
Była Lo, po prostu Lo, rankiem, gdy stała, metr i czterdzieści osiem wzrostu, cztery stopy dziesięć, w jednej skarpetce. W rybaczkach Lola. W szkole nazywała się Dolly. Na wykropkowanej linii do wypełnienia Dolores. A w moich ramionach zawsze Lolita.
— Vladimir Nabokov - Lolita
Reposted frommishasta mishasta viazajeb zajeb
someotherson
23:14
6583 8ce1
Drzemka!
Reposted fromDamcijedzenie Damcijedzenie viazajeb zajeb
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl